Innovationsdag om möjligheterna med 5G inom skogsindustrin

 
IMG_4847.jpg

Den 17 juni samlades företag och organisationer inom skogsindustrin för en innovationsdag med workshops och föreläsningar om hur 5G kan användas inom nya områden i industrin.

Innovation och digitalisering av den svenska skogsindustrin är avgörande för att kunna stå emot internationell konkurrens. Forskning och teknologi, som 5G och avancerade nätverk, kan bland annat möjliggöra sänkta kostnader, anpassad produktion och kan generera nya värdeflöden.

 Dagen arrangerades i Sundsvall i samarbete mellan Bron Innovation, Mittuniversitetet, RISE, Telia and Tieto och är en del av projektet Information Driven Business Transformation som finansieras av Tillväxtverket.

 
Bron Innovation