Brons styrelse


 
 

Ideella föreningen Bron

Bron är en ideell förening med bas i Västernorrland och Sundsvallsregionen. Föreningen samlar aktörer inom IT och Digitalisering med syfte att stärka kompetensförsörjning, innovation, utveckling och samverkan.

Varje år väljs en styrelse som arbetar med övergripande och strategiska frågor. Styrelsens sammansättning återspeglar medlemmarna och Brons verksamhet. Här finns ledamöter från offentlig och privat sektor med en regional spridning samt från akademin och den ideella sektorn.

Styrelsens arbete leds av en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen för föreningen Bron 2019

 • Anette Hägglund Sundin, CGI (ordförande)

 • Jonas Appelberg, Region Västernorrland (vice ordförande)

 • Edith Andrésen, Mittuniversitetet

 • Per Broman, TeliaSonera

 • John Cunningham, Sogeti

 • Anders Larsson, Calaha

 • Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet

 • Peter Axelborn, Försäkringskassan

 • Tomas Stenlund, Permobil

 • Lena Salomonsson, Härnösands kommun

 • Michelle Ludovici, Mittmedia

 • Robert Sjöholm, Bluecom

 • Johan Engman, SSG

 • Ulf E Nilsson, Bolagsverket

 • Katarina Nordensson, SPV

 • Tomas Stam, CSN

 • Linda Gustafsson, Dataföreningen/Sweco

 • Magnus Hedin, Biometria

 • Daniel Antonsson, DIGG

 

Bron Innovation AB

Bron Innovation AB ägs av den ideella föreningen Bron till 100 %. Bolaget sköter den operativa verksamheten, enligt de ägardirektiv som föreningen beslutar om. Precis som för föreningens styrelse, återspeglar bolagets styrelse medlemmarna och Brons verksamhet, med en blandning av offentliga och privata aktörer.

Styrelsen väljs årligen på bolagsstämman. Arbetet leds av en ordförande och en vice ordförande och bolagets löpande verksamhet leds av VD.

Styrelsen för Bron Innovation AB 2019

 • Mattias O’Nils, Mittuniversitetet (ordförande)

 • Linda Åstrand, Forefront Consulting (vice ordförande)

 • Nina Berlin, CSN

 • Magnus Olovsson, CGI

 • Sara Zetterberg, Haldor

 • Maria Åslin

 • Anders Härén, Leeroy

 • Erika Svensson, SCA