Uppkopplade vintercyklister är i full rullning

 
Foto: STC

Foto: STC

Snart kan medborgarna få information om vägunderlaget innan de ger sig ut. Martin Östlund är en av vintercyklisterna i Sundsvall som genererar data genom en sensor som monteras på cykeln.

Med hjälp av sensorerna får Sundsvalls vintercyklister möjlighet att mäta underlaget på stadens gator. Sensorn som sitter fastmonterad mäter cyklistens position och hastighet var 30:e sekund. Denna information ska sedan kombineras med bland annat väderdata för att skapa en bild av hur underlaget ser ut som en del av projektet IoT Hub för tillgänglighet. Syftet med projektet är att göra stadens gator mer tillgängliga – för alla!

 
Bron InnovationIoT