IoT för tillgänglighet utvald hub till kursen Berghs Explore

 
Foto: STC

Foto: STC

Berghs Explore är en återkommande kurs på Berghs School of Communication där studenter samarbetar under knappt tre veckor för att skapa innovation- och kommunikationslösningar som bygger på Harvard-professorn Michael Porters idé om Shared Value.

I år är IoT Sverige kursens samarbetspartner och som en del i kursen har några av Sveriges IoT-hubbar valts ut som case. Brons projekt ”IoT för tillgänglighet” är en av de utvalda casen, därför reste ett gäng studenter från Stockholm under tisdagen den 4 december till Sundsvall och Grönborg för att få veta mer om vad projektet innebär och vilka samhällsutmaningar projektet syftar till att förenkla.

Kursen kommer att resultera i 21 idéer som IoT Sverige kan använda i sina möten med näringslivet, nationellt och globalt. Dessa idéer har som syfte att ge exempel på vad näringslivet skulle kunna göra för att bidra till ett ökat samhällsansvar samtidigt som de gör sina kunder nöjda och skapar gynnsamma affärer. I slutet av december kommer studenterna att presentera deras olika casefilmer och idéer på Berghs i Stockholm.

IoT för tillgänglighet
Målet är att använda IoT för att generera information som kan göras tillgänglig för målgrupper som känner oro över att ge sig ut på aktiviteter, t ex på grund av att hissar inte fungerar eller att det är dåligt snöröjt. Utmaningen utgår från målet i Agenda 2030 om att göra städer, grönområden och offentliga platser inkluderande och tillgängliga.

 
Bron InnovationIoT