Bron Europacertifierade för Cluster Management Excellence

 
photo-1494059980473-813e73ee784b-768x513.jpeg

Som ett av 22 kluster i Sverige ingår Bron Innovation i ett nationellt utvecklingsprogram för kluster som leds av Tillväxtverket. Syftet är att stärka klustrens förmåga att stödja sina medlemmars utveckling.

Som en del av detta har Brons verksamhet jämförts med drygt 130 liknande kluster i Europa. Som ett resultat av detta har Bron nu certifierats som European Cluster Excellence Initiative Brons Label av ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).

”Bron är inne i en stark utvecklingsresa, och genom att certifiera vår verksamhet kan vi öka vår förmåga att bidra till digital förnyelse, innovation och tillväxt ytterligare”, säger Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation.

”Certifieringen inom ESCA är ett viktigt steg för oss, och genom den processen har vi fått bra kunskap om områden som vi kan utveckla för att bli ännu starkare. Det handlar till exempel om om att ta en större plats nationellt och internationellt”, berättar Lars Persson Skandevall.

 
Bron Innovation