Största hindret för tillväxt är tillgång på arbetskraft

 
bron_web_digg-768x499.jpg

Efterfrågan på IT-tjänster fortsätter att stiga och behovet att nyanställa ser ut att öka. 

Sedan hösten 2016 råder högkonjunktur i branschen och på ett halvårs sikt kommer anställningsbehovet öka, och det i en snabbare takt än tidigare. I Norrlandsfondens konjunkturbarometer presenteras att den ökade bristen på branschkompetent personal kan hämma företagens utveckling.

Sju av tio uppger att de utökat sin personalstyrka i höst och på ett halvårs sikt syns inga tendenser på att detta kommer att förändras. Därmed ser också företag att det kommer bli en högre efterfrågan på tjänster, vilket kommer bli en fortsatt förbättring för lönsamheten.

Läs hela artikeln här >