Sundsvall blir världsledande inom IoT

 
Anders-Thorsell_20154-768x274.jpg

Här kopplas snöröjning och halkbekämpning ihop med ny teknologi med målet att Sundsvall ska bli världsledande i att använda Internet of Things för ökad tillgänglighet. Under våren har ett stort projekt inom Internet of Things ritats upp inom Bron ihop med Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Målet med projektet är, att med hjälp av sensorer och noder som sätts på uppkopplade fordon som exempelvis hemtjänstbilar, färdtjänstfordon samt hjälpmedel som hissar och ramper, öka tillgängligheten och framkomligheten för Sundsvalls medborgare.

Insamlade data ska analyseras och tillgängliggöras genom molntjänst, öppen data/API och mobilapplikation. Projektet syftar till att utveckla Sundsvall som pilot till en tillgänglig stad för alla genom modern teknik tillsammans med regionens starka näringsliv inom IT och digitalisering.

Projektet kommer genomföras av följande av Brons medlemmar: Portal+, Masarin Consulting Group, Permobil, Telia, Wevill Sweden, Icomit, Pro&Pro, Mittuniversitet, RISE Acreo, Bron Innovation och Sundsvalls kommun.

Hör radiointervju med Mattias O’nils, professor på Mittuniversitetet och leder forskningsprojektet STC – Sensible Things that Communicate. 

Läs mer här.

 
Bron InnovationIoT