IoT Hub för Tillgänglighet laddar för höstens innovationsworkshop

 
john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash.jpg

IoT hub för Tillgänglighet har varit igång sedan våren 2018. Nu laddar projektet för en innovationsworkshop i slutet av september där projektdeltagarna bland annat ska dela med sig av lärdomar och sätta mål för kommande innovationssprintar.

Projektet drivs genom olika case och processer som gemensamt bidrar till den övergripande visionen: Att skapa IoT-lösningar som bidrar till att tillgängliggöra det offentliga rummet för medborgarna i allmänhet, och personer med funktionsvariation och äldre i synnerhet.

IoT-lösningar för en mer tillgänglig stadsmiljö kan dessutom leda till nya tjänster och verktyg som kan optimera Sundsvalls kommuns arbete vid planering av rutter och körvägar för kommunens fordon. Visionen för projektet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, med fokus på mål 11 om Hållbara städer och samhällen.

Inom huben drivs fyra olika case och under innovationsworkshopen den 27 september ska projektdeltagarna bland annat presentera hur arbetet fortskridit under sommarens innovationsprint, identifiera lärdomar och sätta mål för kommande sprintar samt ta fram idéer för hur projektet ytterligare kan skapa värde.

De case som just nu drivs inom huben är:

Tillgängliga vägar – Genom sensorer på uppkopplade fordon som till exempel hemtjänstbilar och färdtjänstfordon samlar man in data om framkomlighet på Sundsvalls gator.

Vädermätning – Genom att bland annat mäta snödjup, sammansättningen av snön och identifiera platser för snömätning kan man i kombination med andra processer bidra till att skapa logistikverktyg för kommunen för bättre snöröjning och framkomlighet.

Uppkopplade hjälpmedel – Sensorer kopplas till parkeringsplatser och hjälpmedel på offentliga platser. Datat kan bidra till enklare underhåll för kommunen och fastighetsägare och kan leda till tjänster som visar var det finns lediga parkeringar och vart det kan finnas tillgänglighetshinder som exempelvis trasiga hissar.

Mänskliga sensorer – Med hjälp av Sundsvalls vintercyklister har man mätt underlaget på stadens gator. Denna information ska sedan kombineras med bland annat väderdata för att skapa en bild av hur underlaget ser ut. I förlängningen kan man även utrusta exempelvis permobiler, barnvagnar och rullatorer med sensorer för att rapportera skador eller hinder på vägarna. För kommunen blir det en inventering som kan optimera deras arbete när det gäller exempelvis underhåll av vägar, belysning och snöröjning.

IoT Hub för Tillgänglighet är ett samarbetsprojekt som består av 10 olika partners och behovsägaren Sundsvalls kommun. Medverkande är Portal+, Masarin Consulting Group, Permobil, Weevil Sweden, iComIT, Pro&Pro, Mittuniversitet, RISE, ServaNet, Bron Innovation och Sundsvalls kommun och projektet genomförs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 
Bron InnovationIoT