Etablering av två nationella datalabb i regionen

 
Hans Ekståhl och Camilla Bäckman - Bolagsverket, Lars Persson Skandevall - Bron Innovation och Magnus Hedin - Biometria.

Hans Ekståhl och Camilla Bäckman - Bolagsverket, Lars Persson Skandevall - Bron Innovation och Magnus Hedin - Biometria.

Vinnova satsar på att finansiera åtta nationella datalabb som ska främja användning av data inom olika områden. Två av dessa etableras i Västernorrland.

Datalabb behövs för att utveckla tillgången till data och hjälpa aktörer att använda data för innovation och ska främja utvecklingen av AI. Nu finansierar Vinnova åtta miljöer som ska fungera som nationella datalabb för olika branscher och områden.

De datalabb som kommer att etableras i Västernorrland är Datalabb för företagsdata som nationell resurs som koordineras av Bolagsverket och Etablering av datalabb för den skogliga digitala kedjan som koordineras av Biometria.

– Ett stort grattis till Biometria, Bolagsverket och hela vår region att de valts ut till denna satsning. Det är både viktigt och roligt att två av pionjärerna som utvecklar Sverige inom området är baserade i regionen, kommenterar Lars Persson Skandevall, VD på Bron Innovation.

Förhoppningen är att de nya datalabben kan skapa tillväxt i regionen.

–  Data ses som framtidens mest värdefulla råvara och inom Bron har vi arbetat under ett par år med att stimulera datadriven innovation. Det skapar möjligheter till nya spännande digitala tjänster och är en stor potential för tillväxt och utveckling för våra medlemmar, tillägger Lars.

Sammanlagt finansieras de åtta miljöerna med 27 miljoner kronor under två år.

Satsning på datalabb ska snabba på utvecklingen inom AI – Vinnova.se