Bron-projekt till Europeiskt integrationsprogram

 
mångfald1.jpg

Brons arbete för ökad mångfald inom IT-sektorn, ”Good Tech Competence” , har bjudits in till EU:s program Urban Academy on Integration of Migrants and Refugees.

”Good Tech Competence” har som mål att matcha den efterfrågan som finns hos arbetsgivare inom IKT-sektorn i vår region med den kompetens som finns hos personer som är nya i Sverige, eller har varit arbetslösa under en längre tid.

Bron kommer delta i ett tvådagars-program den 21-22 maj i Antwerpen där fokus ligger på integration på lokal, regional och nationell nivå. Projektledare Reza Moossavi kommer vara på plats, ta del av kunskap från andra framgångsrika exempel och knyta internationella kontakter.

”Integration på arbetsmarknaden är en utmaning, och därför är roligt att det arbetet som görs inom IKT-sektorn i vår region valts ut till programmet som ett inspirerande exempel”, säger Reza Moossavi, projektledare för Good Tech Competence.

Läs mer om Brons arbete med Good Tech Competence>

Kontakt
Reza Mossaavi, projektledare
reza.moossavi@broninnovation.se
070–446 88 31