Bron är nu Sveriges första mångfaldsdiplomerade IT-kluster

 
mångfald1.jpg

Mångfald och jämställdhet är viktiga faktorer för IT-branschens fortsatta utveckling och kompetensförsörjning. Bron-nätverket har nu, genom Equalates mångfaldsdiplomering, fått ökad kunskap och verktyg för att vi ska kunna sätta fokus på mångfaldsarbetet inom IT-sektorn i vår region.

- Det finns ett stort engagemang för bättre jämställdhet och ökad mångfald. Men vi behöver bli bättre på att få saker att hända och utvecklas. Vi kommer därför bjuda med våra medlemmar i ett konkret arbete med start efter sommaren, kommenterar Lars Persson Skandevall, vd Bron Innovation.

Under våren 2019 har vi utvärderat vårt arbete, genomfört utbildningsinsatser och kommer nu ta fram en handlingsplan som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet - för ett jämlikt arbetsklimat i Good Tech Region, Västernorrland.

- Att stärka mångfald är att stärka innovationskraft. Handlingsplanen blir viktig för det fortsatta arbetet för en inkluderande bransch, menar Linda Åstrand, vice ordförande för Bron Innovation AB.

 

Om mångfaldsdiplomeringen
En mångfaldsdiplomering innebär en praktisk jämställdhets- och mångfaldsutbildning med fokus på kön, etnicitet, härskartekniker och diskriminering. Utbildningen sker i fem steg och baseras på forskning och branschspecifik statistik. Målet är att synliggöra utvecklingsområden inom vår verksamhet och utbildningen resulterar i en handlingsplan för att kunna agera för ett jämlikt näringsliv med bättre förutsättningar för tillväxt. Diplomeringen genomförs i samarbete med Equalate AB.

Läs mer om utbildningen på equlate.se.