Nu ska Bron bli mångfaldsdiplomerat

 
lemar.jpg

En viktig förutsättning för ett starkt och dynamiskt näringsliv är att människor, oavsett könstillhörighet, etnisk bakgrund eller ålder, kan ta del av tjänster och service på lika villkor. Detta är en stor utmaning för IT-sektorn och vi vill som nätverk självklart ta vårt ansvar för en positiv utveckling inom vår bransch.

Nu ska Bron, som Sveriges första IT-kluster, bli mångfaldsdiplomerat – och som medlemsföretag i Bron finns det möjlighet att delta i utbildningen.

Om Mångfaldsdiplomeringen
En mångfaldsdiplomering innebär en praktisk jämställdhets- och mångfaldsutbildning med fokus på kön, etnicitet, härskartekniker och diskriminering. Utbildningen sker i fem steg och baseras på forskning och branschspecifik statistik. Målet är att synliggöra utvecklingsområden inom vår verksamhet och utbildningen resulterar i en handlingsplan för att kunna agera för ett jämlikt näringsliv med bättre förutsättningar för tillväxt. Diplomeringen genomförs i samarbete med Equalate AB.

Anmälan och frågor
Är du intresserad av att delta i utbildningen? Eller har du frågor angående Bron-nätverkets mångfaldsdiplomering? Kontakta Reza Moossavi på reza.moossavi@broninnovation.se.