IT-Säkerhetsbolaget satsar framåt

 
gdpr2-768x554.jpg

IT- och informationssäkerhet blir allt viktigare och med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR påverkas alla verksamheter som hanterar personuppgifter. IT-säkerhetsbolaget i Sundsvall är ett av Brons medlemsföretag som nu växer för att möta efterfrågan på en expanderande marknad.

Romana Culjak och Anders Nordlander är IT-säkerhetsbolagets senaste tillskott som ska sprida kunskap och utbildningar inom GDPR. Ett högaktuellt ämne då den nya dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018.

IT-säkerhetsbolaget anställer Romana Culjak som projektledare från och med den 1 mars. Romanas roll innefattar att hjälpa kunder med implementering av GDPR-projekt och att agera dataskyddsombud enligt kraven i GDPR. Romana har senast arbetat på Mittnordenkommittén som kanslichef med anställning på Region Västernorrland. Dessförinnan flera år på Mittuniversitetet med bland annat olika uppdrag och projekt.

Anders Nordlander kommer att fördjupa bolagets expertprofil och går in som underkonsult från Savecore AB för att förstärka IT-Säkerhetsbolaget inom informationssäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd. Senaste åren har Anders utfört uppdrag och utbildningar kring GDPR och Informationssäkerhet till olika kunder i Sverige.

IT-säkerhetsbolaget tillhandahåller utbildningar, information, workshops, utredningar och projektledning av GDPR-uppdrag. Om du har funderingar kring vad som gäller för just din verksamhet när den nya lagen börjar gälla kan du besöka IT-säkerhetsbolagets återkommande torsdagsfrukostar ”GDPR-akuten”. Du bjuds på frukost och har möjlighet att diskutera GDPR utifrån din verksamhet.

Läs mer om GDPR-akuten här.

 
Bron Innovation