Vad är Bron?

I Västernorrland finns en stor samlad IT-kompetens och innovationskraft. Bron är ett IT-kluster som utifrån detta ska främja möjligheten till utveckling och långsiktigt hållbar tillväxt och samtidigt öka regionens attraktionskraft för ny kompetens, nytt kapital och etablering av nya verksamheter. Vi ska skapa en region där människor vill leva och där vi tillsammans strävar mot ett jämställt, inkluderande och digitalt samhälle.

Bron har en väl etablerad samverkan mellan många starka aktörer inom privat näringsliv, offentlig verksamhet och akademi. I vår region utvecklas Sveriges äldsta IT-bolag tillsammans med en stark start up-scen och våra medlemmars specialisering, omsättning och förädling tillhör de starkaste i landet och arbetsmarknaden är ständigt het.

Bron är en ideell förening som grundades 1988. Föreningen äger bolaget Bron Innovation AB som driver all verksamheten inom nätverket. Bron grundades ursprungligen för att bedriva den årligt återkommande IT-konferensen Sundsvall 42 (Good Tech Conference).


 

Digital Innovation Hub

Sedan 2019 är Bron Innovation en del av ”Pan-European network of Digital Innovation Hubs” (DIHs). Det är initiativ som inrättats av Europeiska kommissionen för att höja den digitala mognaden i privat och offentlig sektor, skapa nya digitala tjänster och förbättra de europeiska företagens konkurrenskraft.Våra verksamhetsområden

 
 
 
raket.png

Innovation & tillväxt

Tillsammans med våra medlemmar initierar och driver vi projekt som utvecklar, och bidrar till att, befintliga företag satsar och att nya etableringar uppstår. Vårt nätverk präglas av innovation, forskning och kunskap där vi arbetar för att visa hur digitalisering skapar värde för företag, organisationer och människors liv.

 
stjarna.png

Kompetensförsörjning & attraktivitet

Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att visa upp vad vår region har att erbjuda kompetenta människor som ser att de kan få en bra framtid här. Ökad mångfald, jämställdhet, hållbara företag och konkurrenskraft är orden som vägleder oss i det arbetet.

 
satellit.png

Nätverk & mötesplats

Vi arrangerar och driver digitala och fysiska mötesplatser tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och akademi för att stimulera till nya affärer, nätverkande och kunskap. Vi lyfter, marknadsför och synliggör våra medlemmar på ett regionalt och nationellt plan och bidrar till att nya kontakter etableras och gränsöverskridande samarbeten initieras.

 

bronzelabel.png

Bron är kvalitetscertifierat med en Bronze Label i European Cluster Management Excellence. Kvalitetsmärkningen är ett bevis på att klustret håller en god standard enligt europeiska mått. Bakom certifieringen står ESCA, European Secretariat for Cluster Analysis, Cluster Management Exellence och European Cluster Excellence Invite.