Så behandlar vi dina personuppgifter

Vår policy är att endast samla in de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och att inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Sparad data förvaras säkert och dina personuppgifter hanteras av Bron Innovation (556537-8642).


Uppgifterna används för vår administration och sparas för uppföljning och eventuella förnyade kontakter. Registrerad har rätt att få veta om personuppgifter som rör honom/henne har behandlats eller ej, samt i förekommande fall vilka uppgifter som behandlas, varifrån de inhämtats, behandlingsändamålen och vilken/vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifter lämnats ut till. Efter begäran från den registrerade om rättelse, ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Informationen kan även i vissa fall lämnas ut i ett allmänt använt maskinläsbart format.

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bron Innovation, 060 – 170400. Ansökan ställs till Bron Innovation, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall.

Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa på datainspektionen.se