Guidance

Guidance är en mötesplats för kvinnliga studenter och yrkesverksamma inom IT-branschen. Genom projektet kan de nätverka och inspirera varandra.

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utveckingsfonden och Region Västernorrland.

Projektledare
Therése Boija
076-391 42 83
therese.boija@broninnovation.se