Great Reach

Genom att stärka den digitala kompetensen i styrelse och ledningsfrågor hos företag med fokus på internationalisering bidrar Great Reach till ökad export. Great Reach syftar också till att utveckla en metod som fungerar bra för företag på mindre orter och på landsbygden genom att skapa kompetensstrukturer och arbetsformer som stärker möjligheten till utveckling i hela landet.

Projektet genomförs tillsammans med Great Space och med finansiering från Tillväxtverket.

Läs mer om Great Space här>

Projektledare
Petter Ekman
petter.ekman@greatspace.se