Good Tech Hack

Good Tech Hack är ett hackathon och en kreativ tävling som hålls under 24 timmar på Grönborg. Hacket är ett samarbete mellan Bron Innovation, BizMaker och Mittuniversitetet och genomförs med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Västernorrland. Temat för Good Tech Hack 2019 var inkluderande digitalisering.

goodtechhack.se


Projektledare
Therése Boija
076-391 42 83
therese.boija@broninnovation.se