Back to All Events

GovTech Day 2019

GovTechDay_event.jpg

GovTech innebär nya digitala välfärdstjänster för medarbetare och medborgare som skapas i samverkan mellan innovativa företag och den offentliga sektorn.

Globalt sker en snabb utveckling inom området. Nu vill vi samla centrala offentliga och privata aktörer för att sätta fokus på frågan: Vad krävs för att forma ett framgångsrikt ekosystem för GovTech i Sverige?

Dagen är relevant för dig som arbetar strategiskt och operativt med innovation och digitalisering inom privat och offentlig sektor samt för tjänste- och produktutvecklande företag som vill vara med och skapa nya tjänster för medborgarnas behov.

Välkommen till GovTech Day 2019!

Anmälan och program hittar du på www.govtechday.se