Digitalt industilyft Medelpad

I Medelpad finns ett starkt industriellt näringsliv – men många företag saknar tillräcklig kompetens inom digitalisering. Samtidigt är Västernorrlands län en av landets starkaste regioner när det gäller kompetens inom digitalisering och IKT. 
 
Med projektet Digitalt industrilyft Medelpad vill vi sammanföra dessa sektorer och erbjuda coachning för små och medelstora företag inom industri och industrinära tjänsteföretag i Sundsvall, Timrå och Ånge kommun. Projektet ska ge de deltagande företagen ökad kunskap och förståelse kring sina digitaliseringsbehov. Målet är att företagen ska ta sina första steg mot att bli mer digitaliserade och att se digital teknik och automatisering som ett långsiktigt och naturligt arbete i företagsutvecklingen.
 
Projektet ska ge de deltagande företagen ökad kunskap och förståelse kring sina digitaliseringsbehov. Målet är att företagen ska ta sina första steg mot att bli mer digitaliserade och att se digital teknik och automatisering som ett långsiktigt och naturligt arbete i företagsutvecklingen. 

Att delta kostar 3.900:-. Priset är exklusive moms och gäller oavsett hur lång tid det tar att genomföra er digitaliseringsresa. Projektet kommer att pågå till och med januari 2020 och ni kan själva välja när det passar er bäst att ansluta.

Detta kan ni förvänta er av att delta

1. Nulägesanalys
Tillsammans med en digitaliseringscoach genomförs en grundläggande analys av er verksamhet. Hur ser nuläget ut – och vilka möjligheter finns för utveckling? Digitaliseringscoachen gör en bedömning för att se vilken typ av åtgärder som bäst passar era behov. Detta görs i nära dialog med er för att kunna uppnå önskade resultat och ni prioriterar själva vilka steg ni vill börja med.

2. Från kunskap till handling
Bedömningen och er prioritering tas ner till en konkret nivå. Ni får cirka 20 timmar med en expertcoach som kopplas till ert företag och tar fram anpassade verktyg eller andra förslag på åtgärder som ska utveckla er verksamhet. Aktiviteter genomförs därefter på enskild företagsnivå eller tillsammans med andra företag som står inför liknande utmaningar.

3. Inspirera och nätverka
Efter avslutade aktiviteter kan ni inspirera andra med era resultat och erfarenheter av er utvecklingsresa. Med stöd av digitaliseringscoachen kan ni arrangera exempelvis föreläsningar och branschträffar för att dela med er av er kunskap.

Digitalt industrilyft Medelpad genomförs med finansiering från Tillväxtverket och i samverkan med Sundsvall, Timrå och Ånge kommun samt Handelskammaren Mittsverige.

Kontakt och anmälan
Lars Persson Skandevall
070-666 42 53
lars.skandevall@broninnovation.se

 
 

nmv_anna.jpg
Vi vill veta mer om vad digitalisering kan vara och tyckte att projektet var ett bra sätt då vi samtidigt får träffa företag från andra branscher. Vi behöver effektivisera våra processer och ser digitalisering som en väg till detta.
— Anna Nygård - Norrlands miljövård

KC24LarmAB.jpg
Vi ska med projektets hjälp fokusera på digital marknadsföring för att stärka vårt varumärke. Men även processotimering och processledning för att effektivisera vår organisation.
— Stig Grip, KC24 Larm