Digitalisering och data för ungas uppväxtvillkor

Förbättrade uppväxtvillkor för barn och unga i Sverige är viktig samhällsfråga. En av de största utmaningarna är att tusentals ungdomar i Sverige varje år inte fullbordar sina grundskole- och gymnasiestudier. Det påverkar individers möjligheter till arbete och ökar risken för ohälsa.

I Sverige finns en stor mängd information om ungdomars skolsituation och uppväxtvillkor men ofta är informationen analog och ej standardiserad. För samhället finns mycket att vinna på digitaliserade och standardiserade processer. Genom exempelvis big data analyze, machine learning och AI möjliggör denna data, rätt använd, samhällsanalyser i realtid. Projektets övergripande mål är att nå dit.

Projektet genomförs med finansiering från Vinnova.

Projektledare
Liza-Maria Norlin
liza-maria.norlin@broninnovation.se