Hur kan Sverige bli bäst på att dra nytta av Internet of Things och skaffa konkurrensfördelar?

Den 10 maj arrangeras konferensen Smart Industri i Sundsvall för dig som vill vara med och driva utvecklingen mot en mer uppkopplad och smart industri.

Bron Innovation
smart industri

Låt dig inspireras av experter och nätverka med branschkollegor. Under dagen presenterar närings- och innovationsminister Mikael Damberg regeringens nyindustrialiseringstrategi för Sverige som för med sig en stor potential till ökad konkurrenskraft. Du får också ta del av exempel på hur företag på olika sätt utvecklat sin verksamhet med hjälp av Internet of Things.


Läs mer och anmäl dig här. 


Landstinget VästernorrlandEuropeiska unionen