Digitalisering och Skog förenas i unik företagsaccelerator

BizMaker lanserar ett nytt acceleratorprogram för skogliga startups i samarbete med SCA och IBM. 
– Vi söker Sveriges mest lovande nya företag som vill vara med och förändra skogsindustrin, säger Christian Söderberg, verksamhetsledare på BizMaker.

Bron Innovation
Bild_digitala kanaler_16.9_text

BizMaker gör en ny satsning riktad mot startups inom skogsindustrin: Forest Business Accelerator. Med start i maj får ett tiotal företag hjälp att kommersialisera och internationalisera en produkt eller tjänst under sju månader. De ges tillgång till branschspecialister, avancerade teknikplattformar, breda nätverk och framtida samarbetsmöjligheter. Satsningen görs i samarbete med SCA och IBM.


Det är två drömpartners. Genom att korsbefrukta skogsindustrin med digitalisering och entreprenörskap kan vi skapa helt nya lösningar, fortsätter Christian Söderberg.


Ole Terland, chef strategisk utveckling på SCA Forest Products, har stora förväntningar på acceleratorn.


Vi har många spännande och lovande framtidssatsningar inom SCA, men det är förstås omöjligt att fokuserat kunna jobba med alla potentiellt intressanta spår. Därför behövs entreprenörer som kan utveckla och kommersialisera koncept som ligger utanför det som vi själva satsar på, säger han.


Magnus Viström, innovationschef på SCA Forest Products, är övertygad om att acceleratorn kommer att öppna dörrar till spännande relationer, samarbeten och förnyelse.


En genomtänkt samverkan mellan entreprenörer och stora företag ger förutsättningar för att kunna skapa helt nya värden och affärer, säger han.


Deltagarna i acceleratorn får stöd av IBM med deras djupa kunskap kring digital innovation samt kraftfulla plattform för snabb utveckling av applikationer.


Vi ser mötet mellan stora och små företag som mycket värdefullt och av stor vikt för att stärka innovationskraften i Sverige, säger Andreas Lundgren, marknads- och kommunikationschef, IBM Svenska AB.


Sista anmälningsdag till Forest Business Accelerator är den 23 april. Programmet erbjuder ett intensivt program med fokus på att nå internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till våra organisationers respektive branschspecialister, avancerade teknikplattformar, breda nätverk och framtida samarbetsmöjligheter.


Produkten eller tjänsten ska vara marknadsintroducerad eller marknadsnära. Vi är öppna för idéer från hela världen men programmet kommer att vara på svenska, säger Christian Söderberg.


Bron finns med om en av parterna i acceleratorn.


Det här är en spännande korsbefruktning av två starka innovationsområden i vår region. Det ska bli väldigt spännande att se frukten av SCA:s, IBM:s och Bizmakers initiativ, säger Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation.


 


 


Landstinget VästernorrlandEuropeiska unionen