Det finns otroligt många olika områden man kan arbeta inom

Digitala lösningar är en naturlig del av våra liv idag. Vi kan t ex släcka och tända lampor, sätta på dieselvärmare på bilen, värma upp element i fjällstugan via appar eller andra digitala lösningar. Det finns oändliga möjligheter och vi måste visa en mer rättvis bild av vad digitalisering och teknik kan göra för oss och vad det faktiskt innebär. Många kan arbeta inom IT-branschen. Jag har inte ångrat mitt yrkesval en enda sekund, säger Annika Axelborn, IT- och utvecklingschef, Bolagsverket.

Bron Innovation
Annika1

Att arbeta som chef var inte en del av Annikas plan, inte heller att arbeta inom IT och med digitaliseringsfrågor. Men det är inom just den branschen som Annika Axelborn har gjort sin karriärsresa. Annika är idag IT-chef på Bolagsverket för en avdelning som heter utvecklingsavdelningen, där bedrivs all IT-verksamhet. Ungefär 150 medarbetare och ca 60 konsulter arbetar inom avdelningen. Det var en av Annikas kompisar fick henne att intressera sig för IT.


Jag skulle studera till socionom och trodde att mitt kall var att arbeta för utsatta familjer och barn som hade det tufft. Under studietiden pluggade jag tillsammans med en kompis, hon studerade en IT-utbildning. Jag var mer intresserad av hennes plugg än mitt eget och tyckte att hennes utbildning verkade så rolig! Efter ett tag sa min kompis men Annika, ska inte du också söka den här utbildningen? Jag tänkte över det ett tag och sedan bytte jag utbildning helt enkelt och har inte ångrat mig en sekund, säger Annika Axelborn.


Annika har alltid tyckt om att leda och driva frågor, men hon berättar att hon inte ser något ändamål med att vara chef. Hon har varierat chefsjobb med att vara medarbetare och menar att det är viktigt att förstå alla områden för att kunna bli en bra chef. När Annika började sin karriär 1993 fanns det endast en till kvinna som arbetade på hennes grupp, resten var män.


Under den tiden tänkte jag på att det var en mansdominerad bransch. Jag var både ung och kvinna som arbetade på en teknikgruppering. Det hände att männen när de var tillsammans förstärkte varandra, men jag bestämde mig tidigt för att jag inte skulle bry mig om det. Idag ser jag inte så mycket av det och det känns som vi är mer jämlika, vilket är mycket positivt.


Under åren inom IT-branschen har Annika märkt av att det har tillkommit fler kvinnor. Som chef och ledare ska man hela tiden ha med sig ett jämställdhets- och olikhetsperspektiv.


Jag försöker alltid tänka på att mixa olika grupper och team med olika kompetenser, egenskaper, kvinnor, män etc. Det blir ofta väldigt bra lösningar då eftersom vi får med flera olika perspektiv på frågor som vi hanterar och arbetat med.


Att Annika trivs på jobbet råder det ingen tvekan om. Positiviteten sprudlar och hon säger själv att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Att se fram emot att gå till jobbet och att omge sig med människor som ger energi är en härlig känsla. Hon drivs av att arbeta med utmanande frågor och att sitta tillsammans i grupper och team för att jobba fram olika lösningar på problem.


Det finns ofta inget givet svar utan man måste jobba fram något helt nytt och det ger mig energi. Sen är det fantastiskt kul att arbeta med duktiga kollegor. Jag har den turen och har haft tur i många år, inte bara på Bolagsverket utan även på andra ställen. En annan sak som jag tycker är roligt är när vi levererar bra saker. När vi når våra mål, våra kunder är nöjda samt att medarbetare trivs – det finns ingen kick i jobbet som är så rolig som den!


Varför borde man söka sig till ett jobb inom digitalisering och IT? Vad betyder egentligen teknik, och om jag studerar en IT-relaterad utbildning – vad kan jag arbeta med då? Annika berättar att det finns otroligt många olika områden att arbeta med. Många tror att när man arbetar med IT arbetar man bara med teknik och programmering, men riktigt så är det inte.


Det är viktigt att ge en rättvis bild av branschen. Våra kunder har olika behov så exempelvis arbetar vi med beteendefrågor. Hur beter sig kunder när de använder sig av våra tjänster? Man kan arbeta med allt från att sätta sig in i kundernas situation för att kunna leverera bra tjänster, fånga och beskriva behov och krav, designa och utveckla tjänster, framtagande av arbetssätt för att vår egen verksamhet ska fungera så bra som möjligt, ledarskap etc.


Något som många har nämnt i den här intervjuserien är att de önskar se fler kvinnliga chefer som arbetar med digitalisering och IT. Detta nämnde även Annika och hon berättar att det inte finns något skrämmande med att vara chef, det handlar om personliga egenskaper och att man måste vara villig lyssna och att ta ansvar.


Tycker man att det är kul att se människor växa och vill att den verksamhet man ansvarar för ska gå bra och bli ännu bättre, då passar man bra som chef. Det är då som man ska kliva in i en chefsroll. Alla är ny i sin tjänst någon gång och jag tror det är viktigt att förstå att man kan få stöd och hjälp i sin yrkesroll. Man måste få vara ny. Det är fantastiskt att som chef få leda människor och se dom växa, avslutar Annika Axelborn.


Landstinget VästernorrlandEuropeiska unionen