Digital informationsförsörjning

Det här är innovationssystemets riktigt starka område sedan decennier.

Digital informationsförsörjning
Smartare samhällen med sakernas internet

Sakernas internet, Internet of Things, är en revolution som skapar nya möjligheter inom många områden, bland annat när det gäller att bygga smartare, mer hållbara, samhällen.

Smartare samhällen med sakernas internet
Gamification som väg för förnyelse

Gamification är ett område som handlar om hur vi kan använda kompetenser från dataspelsvärlden för en tjänsteförnyelse inom många olika områden.

Gamification som väg för förnyelse

Kalender

Bron Innovation erhåller projektstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Länsstyrelsen Västernorrland.